Kennisbank-item

Wat te doen bij een aandeelhoudersconflict?

Een samenwerking die op spanning staat

In elke samenwerking ontstaat er soms onenigheid, ook tussen aandeelhouders. Dit is onvermijdelijk. Vaak zal deze onenigheid zonder al te veel problemen onderling opgelost kunnen worden en kan de samenwerking in goede lijnen worden voortgezet. Echter is dit niet altijd het geval. Ruzies, spanningen en/of verschillen van inzicht binnen de onderneming kunnen ertoe leiden dat goede relaties onder druk komen te staan. Dit kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Een objectieve bedrijfswaardering kan zorgen voor een eerlijk verdeeld vertrek

Bij onderlinge conflicten tussen aandeelhouders kunnen de belangen hoog oplopen voor zowel de aandeelhouders, de vennootschap en de onderneming. In gevallen waar het conflict tot een dusdanige hoogte komt dat een verdere samenwerking onmogelijkheid is, kan het zo zijn dat een (of meerderen) van de aandeelhouders wenst om zijn of haar aandelen te verkopen. In dit geval is het belangrijk dat de waarde van deze aandelen op een correcte en objectieve wijze wordt bepaald. Dit kan het beste door middel van een onpartijdige bedrijfswaardering. Zo krijgt de vertrekkende aandeelhouder in ieder geval zeker waar hij of zij recht op heeft.

Objectieve partijen kunnen de emoties uit het proces beheersen

Veelal is een aandeelhoudersconflict verbonden met emotie, wat een objectief verkoopproces ingewikkeld maakt. Daarom vraagt een bedrijfswaardering bij een conflict om een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een goede onderbouwing  van de uitgangspunten. Dit om nog meer discussies te voorkomen. Florijnz is ervaren in het waarderen van bedrijven, aandelenpakketten of specifieke activa in verschillende geschilsituaties.

Een bedrijfswaardering vraagt om brede kennis

De waardering van een onderneming zal – zoals bij iedere bedrijfswaardering – gebaseerd worden op als balansen, winst- en verliesrekeningen en prognoses. Daarnaast is het belangrijk om de desbetreffende markt en haar ontwikkelingen goed in kaart te brengen. De uitkomsten van deze analyses zullen worden uitgewerkt en onderbouwd in een waarderingsrapport, welke de juiste waarde van uw onderneming beschrijft.

Ontzorgen in complexe situaties

Het vaststellen van deze waarde is complex en tijdsintensief. En daar heeft u tijdens uw conflict waarschijnlijk minder aandacht voor. Florijnz ontzorgt u graag, zodat u zo goed als mogelijk door kan gaan met de dagelijkse gang van zaken.

Delen op: LinkedIn E-Mail