Onze aanpak

Onze aanpak in het verkoopproces

Je wilt je bedrijf verkopen. Hoe pak je dat aan? Welke stappen heb je te zetten? De verkoop van een bedrijf is een intensief en vaak ook emotioneel proces. Professionele begeleiding hierbij bepaalt een groot deel van het uiteindelijke succes. Wij leveren maatwerk in de begeleiding voorafgaand, tijdens en na het verkooptraject.

Ons advies richt zich in eerste instantie op het vinden van de juiste overnamekandidaat. Samen met de opdrachtgever zetten we een verkoopstructuur op die ervoor zorgt dat de maximale waarde uit de verkochte onderneming wordt gehaald. Gedurende het proces peilen we regelmatig waar we staan met elkaar en of we moeten bijsturen.

Na de voorbereidende fase waarin we de ondernemer vooral voorzien van strategisch advies, gaan we over tot het maken van een tijdspad en verdelen we de rollen voor tijdens het proces. Nadat we hierover duidelijke afspraken hebben gemaakt, gaan wij aan de slag.

Een financiële analyse van de onderneming is een heel belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de verkoop. Die analyse maken wij. Wij bereiden het financiële boekenonderzoek voor. Op basis van de analyse kunnen geven wij een indicatieve opbrengst(range) af. We verkennen welke mogelijke overname – partijen er op de markt zijn. Deze delen wij met de ondernemer en we bespreken hoe wij deze gaan benaderen.

Marktbenadering

Voordat we partijen benaderen zorgen we voor een doordachte verkoopstrategie. Wij stellen een procedurebrief op waarin we onze aanpak met geïnteresseerden kunnen delen.

In eerste instantie verstrekken we alleen een anoniem profiel van de onderneming naar geïnteresseerde potentiële kopers. Zo bewaren we discretie in de markt en voorkomen we onrust onder het personeel over een eventuele verkoop.

Wanneer een potentiële koper verdergaande interesse in de onderneming heeft, laten wij deze partij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Pas na ondertekening delen wij het opgestelde informatiememorandum van de onderneming en de procedurebrief. Vanzelfsprekend komen er vanuit de potentiële kopers vragen. Om deze vragen goed te beantwoorden organiseren en faciliteren we afspraken tussen de verschillende management teams. De ondernemer krijgt daarmee de kans de organisatie te presenteren aan de potentiële koper(s).

Onderhandelingen

De partijen die we enthousiast hebben gemaakt over de onderneming zullen een indicatieve (niet bindende) bieding uitbrengen. Op basis van deze indicatieve biedingen bepalen we samen met welke partij(en) we in onderhandeling gaan. Deze partij(en) ondertekenen een intentieverklaring. Dit zorgt ervoor dat we handelen in exclusiviteit en dat geeft de aankopende partij(en) meer houvast.

Hierna start het vaak spannendste onderdeel van het verkoopproces: het boekenonderzoek. De potentiële koper krijgt volledig inzicht in de onderneming. Denk hierbij aan de financiële cijfers, de fiscale cijfers, in de commerciële activiteiten, in personele zaken als bijvoorbeeld openstaande vakantiedagen, in pensioenregelingen, in intellectueel eigendom en inzicht andere relevante zaken. Wanneer er na het boekenonderzoek nog steeds interesse is, gaan we over tot de laatste onderhandeling. Wanneer uit de onderhandelingsgesprekken een definitief bod komt, kunnen we de koopovereenkomst sluiten.

Afronding

Het einde komt in zicht wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht in de koopovereenkomst en deze door alle partijen ondertekend is.

In sommige gevallen zijn er nog verplichte goedkeuringen nodig in verband met kartelvormingen etc. Wanneer alle seinen op groen staan wordt de transactie-documentatie ondertekend, het officieel overdragen van de aandelen.

Na de verkoop zullen er eventueel nog aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten van blijvende aandeelhouders en nabetalingscontroles opgesteld moeten worden.

Post-deal begeleiding

Het is belangrijk dat de afspraken die tijdens de verkoop gemaakt zijn in de verschillende overeenkomsten gehonoreerd worden en blijven. Vanzelfsprekend begeleiden wij je hierbij.

Kom met ons in contact

We gaan graag dieper met je in gesprek over onze werkwijze.

aanhef
Naam(Vereist)
Hans MinnaarOprichter en directeur