Pagina

Onze aanpak van het verkoopproces

Uw bedrijfsverkoop, onze aanpak

U gaat uw bedrijf verkopen. En schakelt daar graag professionele hulp bij in.

Iedere onderneming is anders, dus ook elk verkoopproces verloopt anders.

Florijnz levert maatwerk in de begeleiding voorafgaand en tijdens het verkooptraject. Wij faciliteren u dusdanig dat u ondanks intensieve begeleiding, toch het gevoel heeft voldoende eigen inbreng te hebben. Binnen vooraf gestelde kaders vraagt u en draaien wij.  

Ons advies richt zich in eerste instantie op het vinden van een juiste overnamekandidaat. Samen met u zetten we een verkoopstructuur op die ervoor zorgt dat u maximaal waarde geniet uit uw verkochte onderneming. Tijdens het proces managen we steeds weer waar we staan met elkaar.

Na de voorbereidende fase waarin we u vooral voorzien van strategisch advies, gaan we over tot het maken van een tijdspad en verdelen we de rollen voor tijdens het proces.

Nadat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt, gaan wij daadwerkelijk voor u aan de slag.

We maken een financiële analyse van uw bedrijf en bereiden het financiële boekenonderzoek voor. Op basis van de analyse kunnen we alvast een indicatieve waarde van de verkoopopbrengst met u delen. Zo weet u wat een realistische verkoopprijs zou kunnen worden.

Verder verkennen we wat mogelijk geïnteresseerde partijen zouden kunnen zijn. Wij bespreken met u welke van deze wij zullen benaderen.

We kijken met u mee

Marktbenadering

Voordat we daadwerkelijk partijen gaan benaderen met de vraag of ze interesse hebben in het kopen van uw onderneming, zorgen we eerst zoals al even aangegeven, voor een doordachte verkoopstrategie. Wij stellen een procedurebrief op waarin we onze aanpak met geïnteresseerden kunnen delen.

Om discretie in de markt te bewaren en om onrust over eventuele verkoop onder uw personeel te voorkomen, verstrekken we geinteresseerde overname kandidaten in eerste instantie alleen een anoniem profiel van uw onderneming.

Wanneer een potentiële koper verdergaande interesse in uw onderneming heeft, laten wij deze partij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en delen wij daarna pas het door ons opgestelde  informatiememorandum van uw onderneming en de procedurebrief.

Als vanzelfsprekend volgen hierop vragen vanuit de potentiële overname kandida(a)ten. Wij  organiseren en faciliteren afspraken tussen de verschillende management teams. U krijgt daarmee de kans uw organisatie te presenteren aan de potentiële koper(s).

Onderhandelingen

De partijen die u enthousiast heeft gemaakt over uw onderneming zullen een indicatieve (niet bindende) bieding uitbrengen. Op basis van deze indicatieve biedingen bepalen wij samen met u met welke partij(en) we daadwerkelijk verder gaan onderhandelen. Met deze partij(en) wordt een intentieverklaring ondertekend. Dit zorgt ervoor dat u handelt in exclusiviteit. Voor de aankopende partij(en) geeft dit iets meer houvast.

Vervolgens start het vaak spannendste onderdeel van het verkoopproces: het boekenonderzoek. De potentiële koper krijgt volledig inzicht in uw onderneming. Denk hierbij aan de financiële cijfers, fiscale cijfers, commerciële activiteiten, de openstaande vakantiedagen, pensioenregelingen, intellectueel eigendom en andere relevante zaken.

Wanneer na het boekenonderzoek nog steeds interesse is, gaan we echt over tot een onderhandeling. Wanneer uit de onderhandelingsgesprekken een eindbod komt, kunnen we de koopovereenkomst sluiten.

Samen kunnen we het vieren

Afronding

Het einde komt in zicht wanneer de laatste wijzigingen worden aangebracht in de koopovereenkomst en deze door alle partijen ondertekend is.

In sommige gevallen zijn er nog verplichte goedkeuringen nodig, in verband met kartelvormingen etc. Wanneer alle seinen op groen staan wordt de transactie-documentatie ondertekend, het officieel overdragen van de aandelen.

Na de verkoop zullen er eventueel nog aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten van blijvende aandeelhouders en nabetalingscontroles opgesteld moeten worden.

Post-deal begeleiding

Wanneer uw bedrijf verkocht is en daarmee dus uw passie verzilverd, heeft u waarschijnlijk één van de meest intensieve projecten van uw leven afgerond. Het is belangrijk dat de afspraken die tijdens de verkoop gemaakt zijn in de verschillende overeenkomsten gehonoreerd worden en blijven.

Als vanzelfsprekend begeleiden wij u ook hierbij.

Wij gaan graag met u in gesprek

Connect with us

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)
Hans MinnaarOprichter en directeur