Welkom bij Florijnz Corporate Finance
EN NL
Taal:
’s-Hertogenbosch - Amsterdam +31 (0)85 023 9405
Privacy verklaring

Datum laatste wijziging: 20 maart 2018.

Deze website wordt geëxploiteerd door Florijnz Corporate Finance B.V.  (“Florijnz”) gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Florijnz persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Florijnz zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de doelen die Florijnz bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Florijnz verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Florijnz tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Cookies

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie maakt het mogelijk web verkeer te analyseren of laat weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies maken het voor web applicaties mogelijk op u als individu te reageren. De web applicatie kan haar activiteiten op uw behoeften afstemmen door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Wij gebruiken cookies om te bepalen welke webpagina‘s worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren door af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische analysedoeleinden en de gegevens worden vervolgens verwijderd uit het systeem.

Over het geheel genomen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, doordat wij inzicht krijgen in welke pagina‘s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, buiten de gegevens die u met ons wilt delen.

U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt over het algemeen uw browser instellen om cookies te weigeren. Indien u cookies weigert, is het mogelijk dat u niet volledig toegang tot de website heeft.

Hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen?

U heeft de mogelijkheid om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen om alle cookies te accepteren, om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt ingesteld, of om geen cookies te ontvangen. Dit laatste kan ertoe leiden dat bepaalde diensten op onze website niet voor u toegankelijk zijn.

Indien u alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn wilt verwijderen, kunt u de instellingen op uw computer aanpassen.

Voor hulp bij het verwijderen van Florijnz cookies kunt u naar de desbetreffende koppeling hieronder.

Google Chrome:

https://support.google.com

Microsoft Internet Explorer:

http://support.microsoft.com

Firefox:

http://support.mozilla.org

Safari:

http://docs.info.apple.com

Opera:

http://www.opera.com

Houdt u er rekening mee dat door het verwijderen of uitschakelen van cookies u niet in staat bent om bepaalde gebieden of functies van onze site te bekijken en u het ons niet mogelijk maakt waardevolle informatie te analyseren, die ons helpt de inhoud en functionaliteit van onze site te verbeteren.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Florijnz

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Florijnz via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Florijnz Corporate Finance B.V., t.a.v. secretariaat, Lekkerbeetjesstraat 1, 5211 AL ‘s-Hertogenbosch).

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met Florijnz Corporate Finance B.V..

Wijzigingen Privacy Verklaring

Florijnz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Florijnz is uw corporate finance adviseur op het gebied van bedrijfsfinanciering, overname van of (ver)koop van uw onderneming. Onafhankelijk, deskundig en resultaatgericht.
  • Bedrijf laten waarderen?
  • Bedrijf verkopen in ‘s-Hertogenbosch?
  • Advies bij overname?

’s-Hertogenbosch


Lekkerbeetjesstraat 1
5211 AL ‘s-Hertogenbosch

Amsterdam


A.J. Ernststraat 595c
1082 LD Amsterdam

Contact


Telefoon: +31 (0)85 023 9405
E-mail:: info@florijnz.nl

Werken bij Florijnz ›


© 2019 Florijnz Corporate Finance