Kennisbank-item

Verschillende soorten bancaire financiering

Bancaire financiering kan op meerdere manieren

De bank is een van de meest bekende vormen in de financieringsmix. De keuze voor een soort bancaire financiering hangt vooral af van de soort investering.

Investeer je in onroerend goed (aankoop of verbouwing), bedrijfsmiddelen, transportmiddelen, machines of inventaris? Dan kun je dit het beste financieren met een (midden) lange lening. De meest gekozen aflossingsvorm is de lineaire aflossing. Bij een lineaire lening betaal je ieder termijn een vast aflossingsbedrag aan de bank. De looptijd van de lening is dan vaak gelijk aan de levensduur of afschrijvingstermijn van je investering. Ook een overname kun je financieren met een midden lange lening.

Investeer je in voorraad, inventaris, werkkapitaal of voorfinanciering projecten? Dan is een Rekening Courant Krediet een goede financieringsvorm. Je mag dan tot een bepaalde vooraf afgesproken limiet debet (rood) staan op de rekening courant.

Er is bij deze financieringsvormen wel vaak een eigen inbreng nodig of een minimaal aanwezig garantievermogen.  Ook zal er een toets worden gedaan of de winstgevendheid (vaak gemeten op EBITDA niveau) voldoende is om aan je bancaire verplichtingen te voldoen. Je ziet ook zogeheten financiële convenanten gerelateerd aan het te betalen bedrag aan rente dat niet te hoog mag zijn ten opzichte van de winstgevendheid. Dit convenant staat bekend onder de naam Interest Cover Ratio die in de regel maximaal 4 maal de winst mag bedragen.

“Zo voorkom je dat je nog betaalt voor een bedrijfsmiddel dat al is afgeschreven.”

Als je zo veel mogelijk wilt financieren op een specifiek object is lease vaak een betere optie dan een reguliere lening of RC-krediet via de bank. Dit is mogelijk als je investeert in transportmiddelen, machines en andere bedrijfsmiddelen. Je betaald dan een vast bedrag per maand (annuitaire aflossing) bestaande uit een rente en een aflossingscomponent. De looptijd is nooit langer dan de economische levensduur of afschrijvingstermijn van het bedrijfsmiddel. Zo voorkom je dat je nog betaalt voor een bedrijfsmiddel dat al is afgeschreven. Het voordeel is dat je de volledige investering kan financieren. Je kunt eigen geld inbrengen als je jouw maandelijkse kosten wilt verlagen, maar dat hoeft niet.

Bij bancaire leningen zijn diverse mogelijkheden om gebruik te maken van overheidsgaranties. De bekendste vorm is de BBMKB, die ook vaak wordt ingezet om overnames mogelijk te maken.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Wilt u weten welke bancaire financieringsvorm het beste bij uw organisatie past?

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)
Marieke Klaassen van BeurdenPartner