Kennisbank-item

Wat is EBITDA? Waarom is het belangrijk bij een overname?

Het belang van EBITDA bij een bedrijfsovername

EBITDA is de afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de winst van een onderneming uit operationele activiteiten, waarbij de kosten van financiering (de balansverhoudingen) buiten beschouwing worden gelaten.

Adviseurs van Florijnz staan altijd voor u klaar

Hoe bereken je de EBITDA?

De EBITDA is dus te berekenen door uit te gaan van de netto winst en hierbij de netto rentekosten (rente kosten – rente opbrengsten), de winstbelastingen, de afschrijvingen en de amortisaties bij op te tellen. Kortom:

EBITDA = Netto winst + netto rentekosten + winstbelastingen + afschrijvingen + amortisaties

Waar wordt de EBITDA voor gebruikt?

EBITDA kreeg vanaf de jaren tachtig een prominentere rol in de fusie en overname wereld. Het werd vanaf dat moment vooral veel gebruikt bij leveraged buyouts, een overname die grotendeels door schuld gefinancierd wordt. De EBITDA liet namelijk zien of bedrijven een zwaardere schuldstructuur aan zou kunnen na een herstructurering.

Tegenwoordig wordt het nog steeds vaak gebruikt bij overnames. Het gebruik van EBITDA in plaats van netto winst maakt het makkelijker om ondernemingen onderling te vergelijken. Het laat zien hoe het bedrijf presteert op basis van haar operaties, zonder dat daarin mee wordt genomen hoe deze gefinancierd is. Zo kunnen ondernemingen die vergelijkbaar presteren uitkomen op totaal andere netto resultaten, doordat de ene onderneming met meer schuld gefinancierd is dan de andere. Door uit te gaan van EBITDA, elimineer je het financieringselement.

Maar waarom is het elimineren van het financieringselement zo belangrijk?

Bij een overname wordt de onderneming vaak cash en debt free opgeleverd, wat betekent dat deze vrij is van liquide middelen en schulden. Hierdoor kan de nieuwe eigenaar zelf bepalen in hoeverre hij vreemd vermogen gebruikt om zijn nieuw gekochte onderneming te financieren.

Aangezien de EBITDA ook een belangrijke maatstaf is voor de waarde van een onderneming, wordt de EBITDA vaak genormaliseerd tijdens de voorbereiding van een overname proces. Deze normalisatie houdt in dat bepaalde kosten of opbrengsten die niet representatief zijn voor de reële en actuele gang van zaken, uit de resultatenrekening gehaald worden. Deze kunnen namelijk een vertekenend beeld geven over hoe de onderneming daadwerkelijk presteert. Hierbij kan gedacht worden aan een te hoge of te lage management fee, eenmalige juridische kosten of een eenmalig boekverlies.

Tijdens een overname proces is het van belang om kritisch naar de EBITDA en de toegepaste normalisaties te kijken, maar niet elk bedrijf hanteert dezelfde criteria. De adviseurs van Florijnz kunnen u tijdens het gehele proces zowel bij aankoop van een onderneming of verkoop van uw onderneming ondersteunen in deze analyse.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Wilt u hier meer over weten of heeft u behoefte aan advies?

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)
Marieke Klaassen van BeurdenPartner