Kennisbank-item

Herstructurering van je bedrijf

Een herstructurering binnen een bedrijf leidt tot een nieuwe inrichting of organisatie van de onderneming. De keuze voor een herstructurering is vaak een lastige. Een herstructurering kan grote gevolgen hebben voor zowel de onderneming als voor diverse stakeholders binnen de onderneming.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt bedrijven mogelijkheden om te herstructureren. Deze wet maakt het mogelijk om ondernemingen die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen hun aandeelhouders en schuldeiser een onderhands akkoord aan te bieden.

Sinds januari 2021 kunnen deze ondernemingen aan de rechtbank vragen om dit akkoord goed te keuren. Het gevolg van een dergelijk akkoord is dat alle betrokken aandeelhouders en schuldeisers aan het akkoord zijn gebonden, ook wanneer zij (nog) niet hadden ingestemd met het akkoord. De WHOA geeft dus extra mogelijkheden voor ondernemers bij een herstructurering.

Wat is een (financiële) herstructurering?

Een herstructurering bestaat uit een set van acties die door de onderneming wordt ondernomen om de financiële en operationele aspecten van de onderneming aanzienlijk te wijzigen. Bij een herstructurering wordt de schuldenlast, de activiteiten of de structuur van een onderneming ingrijpend gewijzigd om financiële schade te beperken. Vaak gaat een financiële herstructurering gepaard met kostenbesparingen. Een voorbeeld hierbij is het ontslaan van personeel om zo de kostenpost lonen te verlagen. Andere voorbeelden van kostenbesparingen zijn saneringen en het verkopen van activa waardoor de afschrijvingskosten binnen de onderneming dalen.

Bij Florijnz kijken we met u mee. Zo hoeft u zich zo min mogelijk zorgen te maken.

In welke situaties is het nodig om je bedrijf (financieel) te herstructureren?

Eén van de meest voorkomende redenen voor een herstructurering is dat een onderneming financieel onder druk staat. Herstructureringen kunnen ook worden toegepast ter voorbereiding op een fusie, verkoop of buy-out. Ten derde kunnen externe factoren, waaronder de aanwezigheid van te veel concurrentie in de industrie, een reden zijn voor een herstructurering. Een volgende situatie die vraagt om een herstructurering is een structureel veranderende afzetmarkt. Tot slot kan een onderneming worden geherstructureerd indien een deel van de onderneming niet goed draait. Dit deel van de onderneming kan worden afgestoten. Wanneer een bedrijf in een slechte economische conditie verkeert kan het dit in het slechtste geval leiden tot faillissement. Om deze reden is het belangrijk om op een passende manier in te grijpen wanneer de situatie daarom vraagt.

Wat kan een bedrijf doen om ervoor te zorgen dat je onnodig moet herstructureren?

Een herstructurering is een ingrijpend proces. Om deze reden is het raadzaam om te voorkomen dat je als ondernemer onnodig moet herstructureren. De eerste manier om een onnodige herstructurering te voorkomen is het opzetten van een sterke financiële administratie. Wanneer de financiële administratie op een juiste en duidelijke manier in kaart is gebracht draagt dit bij aan een accurater beeld op de toekomstsituatie van de onderneming. Een andere manier om te voorkomen dat een onnodige herstructurering plaats moet gaan vinden is om de kosten en potentiële gevolgen van investeringen zorgvuldig af te wegen. Een rationele afweging is noodzakelijk om het risico van investeringen zoveel mogelijk in te perken.  

Hoe ziet een financieringsplan eruit?

Een herstructurering kan vaak worden gezien als crisissituatie. Deze situatie vraagt om duidelijkheid. Deze duidelijkheid wordt gecreëerd door middel van een actieplan met een daarbij horend financieringsplan. Een financieringsplan heeft als doel om duidelijkheid te creëren omtrent de haalbaarheid van het verkrijgen van financiering en tegen welke condities. Het financieringsplan biedt een overzicht van de financiële positie van de onderneming en maakt inzichtelijk welke liquiditeitskrapte er mogelijk speelt. Liquiditeitsproblemen kunnen diverse oorzaken hebben waaronder het ontbreken van de juiste financieringsstructuur of een slecht activabeheer. Het financieringsplan helpt deze oorzaken te achterhalen en oplossingen voor deze problemen te implementeren.

Welke rol speelt Florijnz bij herstructurering enerzijds en anderzijds bij het voorkomen van onnodige (en financieel ingrijpende) herstructureringen?

Financiële adviseurs worden vaak ingehuurd om te onderhandelen over de herstructureringsplannen. Een onderneming kan haar activiteiten, processen, afdelingen of eigendom veranderen waardoor het bedrijf winstgevender kan worden. Florijnz begeleidt dit tumultueuze en vaak pijnlijke proces waarbij zowel de interne als de externe structuur wordt aangepast en banen worden geschrapt. Als externe partij kan Florijnz elke casus onafhankelijk en rationeel benaderen om zo tot een zo optimaal mogelijk plan te komen. Uiteraard staat het belang van de onderneming hierbij altijd voorop. Elk proces is uniek en vraagt om een op maat gemaakte aanpak. Desondanks is de structuur van een proces veelal vergelijkbaar. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  1. Voorbereiding: na een identificatie van de oorzaken zal er een doelstelling worden vastgesteld. Dit wordt vervolgd met een voorbereidend boekenonderzoek en de identificatie van de belangrijkste partijen tijdens uw herstructurering.
  2. Herstelplan: tijdens deze stap zal er een liquiditeitsprognose worden opgesteld. Deze prognose dient als basis voor een onderzoek naar knelpunten. Florijnz ondersteunt in deze stap bij het regelen van een herstelplan.
  3. Onderhandelingen: de derde stap is het voeren van onderhandelingen. Deze onderhandelingen gaan o.a. over verschuldigde bedragen en aflossingstermijnen. Onze ervaring zorgt ervoor dat wij weten waar bankiers en kredietverstrekkers op letten tijdens de onderhandelingen binnen een proces.
  4. Afronding: na het afronden van de onderhandelingen worden de finale documentatie opgemaakt.
  5. Post-deal begeleiding: de begeleiding na het afronden van de herstructurering draagt bij aan het vergroten van de kans op succes. Tijdens deze fase wordt er toegezien op gemaakte afspraken uit de overeenkomst.
Een team zit speciaal voor u klaar

Welke andere stakeholders spelen een rol bij een herstructurering?

Naast financieel adviseurs zijn er ook andere stakeholders betrokken bij een herstructurering. De eerste groep bestaat uit advocaten. De rol van advocaten verschilt per proces. Ze zijn immers actief voor zowel schuldeisers als schuldenaars. Advocaten onderhandelen over overeenkomsten waarbij de schuldenaar in staat wordt gesteld om schuld af te betalen zonder daarbij insolvabel te worden. De tweede groep stakeholders bij een herstructurering bestaat uit werknemers. Eén van de mogelijke gevolgen van een herstructurering is een reorganisatie. Het is niet toegestaan om zelf te bepalen welke medewerkers er worden ontslagen. Advocaten maken inzichtelijk welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag. Andere stakeholders met eigen belangen in een herstructureringsproces zijn aandeelhouders, afnemers en leveranciers.

Aan de slag met herstructurering

De complexiteit van een herstructureringsproces vraagt om de inzet van specialisten die dit proces zo optimaal mogelijk begeleiden. De structuur en activiteiten van een onderneming heeft invloed op stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie. De achterliggende reden voor een herstructurering kan variëren van interne redenen zoals het voeren van wanbeleid tot externe redenen zoals de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Het is belangrijk om als ondernemer tijdig in te grijpen om zo te voorkomen dat er verder gaande maatregelen nodig zijn in de toekomst binnen de onderneming. Wilt u meer weten over de rol van een corporate finance adviseur tijdens een herstructurering? U kunt contact met ons opnemen via onderstaand formulier of via onze contactgegevens op de team pagina onder het kopje ‘Over ons’. Wij gaan graag met u in gesprek over uw persoonlijke situatie.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Wil jij meer weten over de herstructurering van jouw bedrijf?

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)
Hans MinnaarOprichter en directeur

Dit artikel is geschreven door: