Kennisbank-item

De verkoop van een Kinderopvang

De overnamemarkt binnen de kinderopvang is op dit moment erg actief. De oplopende personeelstekorten enerzijds en de toenemende vraag naar kinderopvang anderzijds, zijn belangrijke aanjagers van de overnamemarkt. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het voor organisaties binnen de kinderopvangsector lastig om organisch te groeien. Overnames zijn daarom een goed alternatief om relatief snel de capaciteit uit te kunnen breiden.

Florijnz heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in zowel aankoop- als verkoopbegeleiding binnen de kinderopvang. Zo hebben wij onlangs de verkoop van Plukkebol Kinderopvang mogen begeleiden met een fantastisch resultaat. Wij weten dan ook als geen ander wat er allemaal komt kijken bij een verkoop binnen de kinderopvang. In deze blog vertellen we u meer over de aandachtspunten bij een verkoop van een kinderopvang.

Type ondernemers

Ondernemers in de Kinderopvang hebben over het algemeen hun organisatie opgezet vanuit een bepaald idealisme met een visie op hoe kinderopvang zou moeten worden ingericht. Hiermee leveren zij een mooie bijdrage aan de maatschappij. In veel gevallen spelen daarom meerdere factoren dan enkel een goede prijs mee tijdens een verkooptraject. Een belangrijk aandachtspunt is dat het personeel goed terechtkomt na overname en of een potentiële koper de huidige visie en strategie van de onderneming kan voortzetten en uitbouwen. Het is daarom van belang om een adviseur in de arm te nemen die naar het grote geheel kijkt in plaats van enkel naar de prijs. Bij Florijnz staat een duurzame transactie altijd voorop. Dat wil zeggen een deal waar alle partijen achteraf nog steeds met een positief gevoel op terugkijken.  

Waardedrijvers

Zoals bij ieder verkooptraject is het van belang om de waardedrijvers van de onderneming te identificeren. Belangrijke waardedrijvers van een kinderopvang zijn onder andere het aantal kindplaatsen, de bezettingsgraad en het personeelsbestand. Aangezien er op dit moment een schaarste aan pedagogische medewerkers is, is de bezettingsgraad van de kinderopvang een belangrijke parameter in het bepalen van de waarde van een kinderopvang. De bezettingsgraad laat zien hoeveel van de beschikbare capaciteit benut kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding vast personeel en ZZP’ers die worden ingehuurd om deze bezettingsgraad te realiseren. Een koper maakt het liefst zo min mogelijk gebruik van inhuurkrachten.

Een ervaren adviseur

Een adviseur met ervaring in de sector zorgt voor veel toegevoegde waarde bij de verkoop van uw kinderopvang. Een ervaren adviseur kent de partijen in de markt en weet waar de aandachtspunten liggen tijdens een verkooptraject binnen de kinderopvang. Dit zorgt ervoor dat er zowel in de voorbereiding tijdens het opstellen van het informatiememorandum en tijdens de marktbenadering, maar ook daarna, snel geschakeld kan worden.

Vergunningen

Tot slot is het op orde hebben van de benodigde vergunningen een belangrijk aspect bij de verkoop van de kinderopvang. Vaak zijn deze vergunningen bij de start van de onderneming aangevraagd en ergens op een verborgen plek terechtgekomen. Om geen vertraging in het proces op te lopen is het belangrijk om tijdig deze vergunningen boven water te krijgen of eventueel een nieuwe aanvraag in te dienen bij de gemeente.

Uiteraard zijn er nog veel meer factoren die een belangrijke rol spelen bij de verkoop van een kinderopvang. Overweegt u om uw kinderopvang te verkopen? Neem dan contact op met Marieke Klaassen – Van Beurden en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden (+31 6 55 55 77 85).

Delen op: LinkedIn E-Mail

Dit artikel is geschreven door: