Kennisbank-item

Is mijn onderneming klaar voor verkoop?

Kant en klaar voor de volgende eigenaar

De meeste ondernemers denken dat hun onderneming bij succes klaar is voor verkoop. Wanneer een onderneming winstgevend is, betekent dit niet meteen dat deze ook ‘verkoop-klaar’ is. Een onderneming kan als verkoop-klaar worden beschouwd wanneer deze binnen 6 maanden verkocht kan worden. De verkoop is in onze ogen pas succesvol als de onderneming boven de gewaardeerde marktprijs wordt verkocht en zonder dat de huidige zakelijke processen tijdens het verkoopproces worden beïnvloedt. De vraag in hoeverre uw bedrijf klaar is voor verkoop is meer dan enkel een ja of nee antwoord. Het voorbereidingsproces geeft ook inzicht in de algehele gezondheid van het bedrijf.

Financieel gezonde onderneming

De financiële informatie moet snel gedeeld kunnen worden. Actuele rapportages in een dashboard kunnen hier een uitkomst bieden. Wanneer financiële informatie niet op een duidelijke en transparante manier aan de potentiële koper getoond kan worden, zal dit twijfels opwekken bij de geïnteresseerden.

Bij een mogelijke transactie wordt er een prognose gemaakt voor de komende 3 tot 5 jaar. Naast de gebruikelijke winst en verlies rekening, is het ook gebruikelijk een overzicht van de kasstromen toe te voegen. Dit geeft de potentiële koper inzicht in de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf.

In het geval van een carve-out is er extra werk vanuit het financiële team benodigd. Er zal namelijk een standalone waardering gemaakt moeten worden te maken. De kosten en de opbrengsten van de onderneming moeten namelijk gescheiden worden zodat het aparte af te scheiden deel van de onderneming op zichzelf staand gewaardeerd kan worden. In het geval van de opbrengsten is dit waarschijnlijk makkelijk. Voor de kosten moeten er keuzes gemaakt worden hoe bijvoorbeeld de operationele kosten en de marketing kosten over de verschillende activiteiten verdeeld gaan worden. Deze keuzes moeten goed en gedetailleerd onderbouwd zijn, aangezien de kopende partij deze aannames op de proef zal stellen.

Juridische zekerheid

Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben welke contracten er allemaal lopen met klanten, leveranciers, financiers en andere mogelijke partijen. Het is verstandig om al deze contracten en verbintenissen op orde te hebben voordat het verkoopproces van start gaat. Dit voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan.

Deal structuur

De toekomstige bedrijfsovername kan verschillende structuren hebben. Voorbeelden hiervan zijn een aandelentransactie of een activa-passiva transactie. Het is belangrijk om van te voren vastgesteld te hebben wat de structuur van de transactie zal zijn. Als dit tijdens de transactie nog wijzigt, zal dit het proces aanzienlijk vertragen. Dit leidt vervolgens weer tot additionele kosten welke voorkomen hadden kunnen worden.

Potentiële kopers

Voordat het verkoopproces begint is het belangrijk om al een lijst met potentiële kopers op te stellen. Het is ook raadzaam om na te denken aan welke partijen u absoluut niet wilt verkopen. Er zijn verschillende tactieken rondom de potentiële koper, die ook vragen om een andere voorbereiding. Een private equity partij of strategische koper hebben namelijk andere belangen bij de overname.

Welke stappen moet u nog nemen in de voorbereiding?

Bij Florijnz bieden we de Zilvermeter aan. Met deze kwalitatieve waardering evalueren wij alle belangrijke aspecten die bepalen in hoeverre u én uw bedrijf verkoop klaar zijn. Zelfs wanneer u nog niet van plan bent om tot verkoop over te gaan, kan de zilvermeter uw inzicht geven in de gezondheid van uw bedrijf.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Wilt u meer informatie over het voorbereiden van de verkoop van uw bedrijf?

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)
Hans MinnaarOprichter en directeur

Dit artikel is geschreven door: