Welkom bij Florijnz Corporate Finance
EN NL
Taal:
’s-Hertogenbosch - Amsterdam - Enschede +31 (0)85 023 9405
Meest voorkomende normalisaties

Het jaar zit er weer op en de jaarverslagen worden weer opgemaakt. Echter men moet weten dat deze jaarverslagen enigszins te beïnvloeden zijn. Bij een acquisitie of verkoop wordt dan ook kritisch gekeken naar deze verslagen. Zo komt het weleens voor dat kosten of uitgaven worden gedaan die niet direct van toepassing zijn voor de bedrijfsvoering. Daarom kijkt een overnameadviseur eerst naar de kosten of uitgaven die normaliter niet van toepassing zijn voordat de cijfers worden gedeeld met potentiële kopers. Deze vaak eenmalige uitgaven drukken immers het bedrijfsresultaat (de zogeheten Earnings Before Interest Tax Depreciation en Amortisation, kortweg EBITDA). Dit heeft vervolgens weer een negatief effect op de waardering van de onderneming als we uitgaan van een waardering op basis van multiples. Om een juist beeld van de onderneming te krijgen zullen deze kosten “genormaliseerd” dienen te worden. Hieronder staan de meest voorkomende normalisaties die worden toegepast:

 

 1. Non-arms-length omzet of kosten
  Dit heeft betrekking op intercompany geldstromen. Bijvoorbeeld inkoopkosten die lager zijn omdat ze zijn verkregen met korting bij een zuster- of dochteronderneming. Hier is in dit geval geen fair-market price voor betaald. In dit geval dienen de inkoopkosten hoger te worden ingeschat. Transacties tussen dochterondernemingen dienen zakelijk te zijn, dit wordt ook wel “at Arms Length” genoemd
 2. Managementvergoeding
  De vergoeding van de DGA is vaak of hoger of lager dan het reguliere salaris van een reguliere manager. In de start-up fase veelal lager om kosten te besparen om vervolgens later een hogere vergoeding uit te keren. Daarnaast kan de DGA bovenop zijn salaris nog een bonus laten uitkeren. Deze vergoeding moet dus worden gecorrigeerd naar het niveau wanneer een manager het bedrijf aanstuurt. Het is belangrijk de goede benchmark te vinden.
 3. Huur
  Niet elke onderneming heeft het vastgoed in eigen bezit. Vaak wordt er bedrijfsruimte gehuurd van derde. In sommige gevallen huurt het deze van de holdingmaatschappij. Wanneer er wordt gehuurd van een holding is er vaak een korting afgesproken in de huurprijs. Net als in punt 1 wordt hier vaak geen fair-market price voor betaald en zal ook hier een correctie moeten plaats vinden. Aandachtspunt in de transactie is sowieso de positie van het onroerend goed, wordt dit wel of niet mee verkocht.
 4. Rechtszaken en geschillen
  Vergoedingen of onkosten uit juridische geschillen kunnen indien eenmalige uitgaven van de EBITDA worden afgetrokken danwel bij worden opgeteld.
 5. Eenmalige advieskosten
  Dit zijn de kosten die bijvoorbeeld voortkomen bij het inhuren van een advocaat voor juridische geschillen. Echter, ook de kosten van de adviseur die de ondernemer begeleidt bij het verkopen van zijn onderneming.
 6. Reparaties en onderhoud
  Een categorie die vaak wordt vergeten is reparaties en onderhoud. Belangrijk is om de relatie te zien met noodzakelijke investeringen en/of achterstallig onderhoud. Hierbij is het nadeel dat dit wel een negatief effect heeft op de waardering.
 7. Overige inkomsten en uitgaven
  Ook deze categorie staan vaak vol met posten die kunnen worden genormaliseerd. Elke post die niet terugkerend is kan worden genormaliseerd.

De conclusie is dat kritisch kijken naar reguliere en eenmalige kosten in aanloop van een mogelijke verkoop zeker kan lonen. Wij kijken graag met u mee!

 

Neem contact met mij op

Beginnen is de eerste stap; zo eenvoudig is het. De (ver)koop van een onderneming is voor iedereen en elk bedrijf anders.

Op basis van een oriënterend gesprek met u wordt er overzicht gecreëerd in de feiten en emoties. Door een heldere analyse wordt u al gauw in een volgende versnelling gezet. U krijgt er inzicht in of het bedrijf geschikt is voor een strategische (ver)koop, welk mogelijk plan daarbij past en hoelang het proces gaat duren. Maak snel een afspraak voor heldere antwoorden op uw vragen.

Stuur e-mail › Bel ons: +31 (0)85 023 9405

7 dagen per week bereikbaar:
Werkdagen: 09.00 - 22.00 uur
Weekend: 09.00 - 17.00 uur


Uw naam:
Ik heb een vraag over:
Uw e-mail:
Uw telefoonnummer: (niet verplicht)

Florijnz is uw corporate finance adviseur op het gebied van bedrijfsfinanciering, overname van of (ver)koop van uw onderneming. Onafhankelijk, deskundig en resultaatgericht.
 • Bedrijf laten waarderen?
 • Bedrijf verkopen in ‘s-Hertogenbosch?
 • Advies bij overname?

’s-Hertogenbosch


Lekkerbeetjesstraat 1
5211 AL ‘s-Hertogenbosch

Amsterdam


A.J. Ernststraat 595c
1082 LD Amsterdam

Enschede


Oliemolensingel 175
7511 BB Enschede

Contact


Telefoon: +31 (0)85 023 9405
E-mail:: info@florijnz.nl
© 2020 Florijnz Corporate Finance