Kennisbank-item

Herstructurering: De transformatie van uw onderneming om mindere tijden te overleven

Een transformatie van uw organisatie

Wanneer een onderneming in financiële problemen zit – of dreigt te komen – is het tijd voor actie. Grote veranderingen zijn nodig en de (financiële) structuur van ondernemingen moeten opnieuw worden beoordeeld. Herkent u zich in deze situatie? Dan zou financiële herstructurering wellicht een goede oplossing kunnen zijn. Een transformatie zodanig dat de strategie van uw onderneming wordt ingesteld op het overleven van deze crisis.

Grafieken

Wat is een herstructurering?

Deze noodgedwongen transformatie van uw onderneming wordt ook wel een herstructurering genoemd. Herstructureringen zijn er op gericht om op korte termijn een nadere faillissement te voorkomen en op lange termijn om het waarde scheppend vermogen te verbeteren.

Wat is belangrijk bij een herstructurering?

Er zijn meerdere zaken belangrijk bij een herstructurering:

Het solvabel houden van de onderneming is erg belangrijk in het herstructureringstraject. Solvabel zijn betekent dat de waarde van de bezittingen ten alle tijden groter blijven dan de schulden. De solvabiliteit zal dan ook constant moeten worden bewaakt. Dit kan door deze constant inzichtelijk te maken met behulp van een visuele rapportage, bijvoorbeeld door middel van een geautomatiseerd dashboard.

Daarnaast zult u ervoor moeten zorgen dat de goedlopende bedrijfsonderdelen blijven bestaan, terwijl de risico’s van zwakke bedrijfsonderdelen worden geminimaliseerd. Gezien de veranderingen in de economie is het verstandig om mogelijke risico’s te minimaliseren door risico’s te verspreiden.

U zult zich moeten richten op de toekomst en starten met het implementeren van lange termijn oplossingen. Het betreft hier een breed scala van mogelijke aanpassingen, waaronder het reduceren van het personeelsbestand, het verbeteren van het werkkapitaal of aanpassingen rondom de cashflow.

Mocht uw onderneming te maken hebben met meerdere aandeelhouders, dan is het van belang dat u deze maatregelen zo snel mogelijk treft. Aandeelhouders zullen vertrouwen moeten blijven houden in de onderneming.

Er zijn meerdere herstructureringsscenario’s mogelijk. Welk scenario’s zijn er allemaal?

Wanneer een bedrijf te veel schulden heeft, of er sprake is van liquiditeitstekorten, kan een faillissement worden voorkomen door op tijd in overleg te treden met je bank en overige schuldeisers. Onze ervaring leert dat door het maken van een degelijk plan waaruit continuïteit na herstructurering blijkt, de kans op acceptatie door banken en overige schuldeisers groot is, mits het goed aangepakt wordt. Alle schuldeisers inclusief banken krijgen dan een voorstel voor een betalingsregeling waarbij zij een deel van de vordering kwijten.

Een van de bekendste manieren om een onderneming te herstructureren is de aandelenfusie. Deze staat in de volksmond beter bekend als een ‘overname’. Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de ene onderneming verkocht aan de andere tegen een geldsom. Op die manier verwerft de koper zeggenschap in de onderneming. Juist deze zeggenschapsrechten kunnen waardevol zijn indien u het beleid en de visie van uw onderneming wil overdragen aan de nieuwe eigenaar. De kosten van een aandelenfusie liggen vaak laag, omdat er een bod wordt gedaan op alle aandelen en niet slechts op enkele bedrijfsonderdelen.

Bij een juridische splitsing zijn er spraken van twee verschillende soorten splitsingen. Een zuivere splitsing en een afsplitsing. Bij een zuivere splitsing verdwijnt de oude onderneming en ontstaan er minstens twee nieuwe ondernemingen. De zuivere splitsing wordt vaak toegepast wanneer er onenigheid bestaat bij de aandeelhouders binnen de onderneming. Er ontstaan dan vanuit één onderneming twee ondernemingen met elk een eigen visie.

Ook kan er sprake zijn van een zogeheten afsplitsing. Hierbij blijft de splitsende rechtspersoon wel bestaan en gaat een deel van het vermogen over naar de nieuwe onderneming. Door middel van een afsplitsing is het dan mogelijk een slechtlopend bedrijfsonderdeel over te dragen aan een andere onderneming. Zo kan de eigen onderneming verder gaan met de resterende bedrijfsonderdelen.

Bij een activa/passiva-transactie wordt een deel van de onderneming ondergebracht in een andere vennootschap. Vaak worden goedlopende bedrijfsonderdelen afzonderlijk overgedragen aan de betreffende vennootschap maar blijven de minder aantrekkelijke onderdelen (zoals de schulden) achter in de oorspronkelijke onderneming. Dit staat ook wel bekend als cherry-picking.

Een activa/passiva-transactie kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven in het MKB met een beperkt aantal diverse bedrijfsonderdelen. Indien het een groter bedrijf betreft met veel verschillende bedrijfsonderdelen is een activa/passiva-transactie minder geschikt, aangezien voor elke overdracht een aparte akte moet worden opgesteld.

De laatste wijze van herstructurering is een debt for equity swap. Hierbij worden schulden van de onderneming omgezet in aandelenkapitaal voor de kredietverschaffers. Op deze manier wordt er liquiditeit gecreëerd binnen de onderneming en krijgt de kredietverschaffer de mogelijkheid mee te delen in toekomstige winsten.

Advies welk herstructureringsscenario het beste bij uw situatie past?

Als Florijnz gaan we met een pragmatische, doordachte handelswijze aan de gang om de optimale strategie om uw onderneming gezond te houden. Met ons uitgebreide team van financiële experts zijn wij in staat om uitgebreide analyses en overzichtelijke rapporten aan te bieden. Samen met u werken we aan het optimale resultaat. Het is van groot belang om een actieplan in tijden van nood gereed te hebben. Dit voorkomt onnodige risico’s en zorgt dat uw onderneming gezond blijft. Wij helpen u graag.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Connect with us

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.
Marieke Klaassen
Marieke Klaassen van BeurdenPartner

aanhef
Naam(Vereist)