Kennisbank-item

Florijnz begeleidt Cijfermeester in verkoop

De verkoop van Cijfermeester aan TIM

Vrijdag jongstleden heeft er wijziging plaats gevonden in de directie van CijferMeester B.V. De directie werd tot en met 12 november 2021 sinds jaar en dag gevoerd door de 4 dga’s/eigenaren. Reden van de wisseling van de directie is ontstaan uit de wens van 3 van de eigenaren om een stapje terug te doen vanwege hun bereikte leeftijd. Alle drie hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zij willen gaan genieten van hun (meer dan verdiende) pensioen. Overigens zijn deze 3 heren nog niet uit beeld, zij blijven namelijk nog voor een deel aandeelhouder van CijferMeester B.V. Ook zal een van de heren toetreden tot de raad van commissarissen.

Sinds medio 2020 is er bij de vertrekkende directie steeds vaker de behoefte ontstaan om plaats te gaan maken voor een andere directie. CijferMeester is via Koelewijn en Partners in contact gekomen met Florijnz. Florijnz is een bedrijf dat in het verleden al vele succesvolle soortgelijke trajecten heeft afgehandeld. Tijdens het proces van “in de markt zetten” van CijferMeester bleek dat er sprake was van meer belangstelling dan verwacht. Tijdens deze fase heeft het huidige bestuur kennisgemaakt met de Tilburgse Investeringsmaatschappij. Al na het eerste gesprek bleek dat zowel TIM als CijferMeester hetzelfde gedachtegoed hadden over het kantoor van de toekomst. Ook het voorstel met betrekking tot invulling van het totale management paste goed bij elkaar.

Na verschillende gesprekken is op 8 oktober het besluit genomen om verder te gaan met de samenwerking en het aanstellen van een nieuwe directie. De nieuwe directie is op 12 november geïnstalleerd tijdens een door CijferMeester georganiseerde bijeenkomst met haar franchisenemers. Op basis van de eerste reacties van de franchisenemers overheerst nog steeds het positieve gevoel en wordt er met veel vertrouwen gekeken naar de toekomst van de franchiseformule CijferMeester.

CijferMeester wordt vanaf 12 november geleid door Gertjan Lambooij en Hans Aling. Gertjan is nieuw binnen de directie en is voorgedragen door de Tilburgse Investeringsmaatschappij (TIM). Gertjan zal zich bezig gaan houden met het verwezenlijken van het kantoor van de toekomst en zal de franchisenemers zoveel mogelijk gaan ondersteunen in de verandering daar naartoe. Hans is al sinds 2007 betrokken bij CijferMeester, begonnen als franchisenemer, vanaf medio 2008 ook actief in de dagelijkse leiding. Hans zal in de nieuwe situatie zich fulltime bezig houden met de het faciliteren van de franchiseformule.

CijferMeester Next Level

De nieuwe directie wil de CijferMeester franchiseformule klaar maken voor het kantoor van de toekomst. Namelijk een moderne advieskantoor dat ook administraties verwerkt en met de uitkomsten hiervan ondernemers pro actief kan adviseren. Een CijferMeester heeft immers toegang tot alle data van een ondernemer en kan met behulp van moderne software deze data verwerken tot toekomst voorspellende scenario’s, waarop vervolgens direct kan worden geanticipeerd. Omdat de CijferMeester franchisenemers beschikken over moderne en voor een groot deel geautomatiseerde software, kunnen boekhoudingen tot en met de dag van gister bijgewerkt zijn. Een betrouwbare set aan data dus. Voorbeelden waarbij een CijferMeester kan adviseren zijn bijvoorbeeld het financieren van groei van de onderneming, het aannemen (of ontslaan) van personeel, knelpunten signaleren in bedrijfsprocessen, fiscale adviezen.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Dit artikel is geschreven door: