Kennisbank-item

Een STAK, wat is het en waarom zou je het oprichten?

Een scheiding tussen stemrechten en economische rechten

Een stichting administratiekantoor, beter bekend als STAK, is een stichting die wordt opgericht om een scheiding te maken tussen stemrechten en economische rechten.

Aandeelhouders beschikken over economisch winstrecht en juridisch stemrecht. Deze rechten kunnen worden gescheiden door aandelen te certificeren en deze certificaten onder te brengen voor beheer binnen de STAK. De STAK zal dividend doorstorten naar de certificaathouders en het bestuur van de STAK zal het stemrecht houden in plaats van de certificaathouders.

Binden van personeel

Wanneer is zo’n oprichting van een STAK voor MKB bedrijven interessant? Bijvoorbeeld wanneer een werkgever zijn werknemers wil motiveren door ze mee te laten profiteren van de winstgevendheid maar hen geen zeggenschap wil geven. Een DGA kan dan via een STAK zijn personeel certificaten geven die recht geven op de winst. Op deze manier krijgen zij een financiële prikkel om langdurig verbonden te blijven aan de onderneming en optimaal te presteren zonder dat hen dit voorziet van zeggenschap over de onderneming.

Alternatief

Wanneer je als DGA je sleutelfiguren binnen de onderneming niet wilt voorzien van certificaten of aandelen maar hen wel wil binden aan de onderneming is een alternatief voor de STAK een SAR-regeling (Stock Appreciation Rights). Een SAR geeft een werknemer het recht om tijdens of na een bepaalde periode een contante beloning te vorderen op basis van de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel. De werknemer wordt dus beloond op basis van de waardestijging die de onderneming realiseert over een vastgelegde periode.

Bedrijfsopvolging

Een STAK is ook interessant wanneer er bijvoorbeeld een bedrijfsopvolging speelt bij een familiebedrijf. Als één van de kinderen de ambitie heeft het bedrijf over te nemen maar u de andere kinderen niet wilt benadelen kan er gebruik worden gemaakt van een STAK. Uw potentiële opvolger kan worden benoemd als bestuurder van de stak en heeft daardoor stemrecht. Uw andere kind kan vervolgens certificaten ontvangen van de STAK welke recht geven op dividend.

Verschil met stemrechtloze aandelen

Een STAK heeft een aantal voordelen ten opzichte van stemrechtloze aandelen. Allereerst hebben certificaathouders van een STAK geen vergaderrecht. Stemrechtloze aandeelhouders hebben dit wel en dienen dus te worden opgeroepen bij aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast is bij overdracht van certificaten geen tussenkomst nodig van een notaris, hetgeen tijd en geld bespaart. Een STAK is dus enerzijds een ideaal middel om personeel aan je bedrijf te binden en anderzijds om een oplossing te bieden voor een bedrijfsopvolgingsvraagstuk.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Connect with us

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.
Stef Kolen
Stef KolenCorporate Finance Adviseur

aanhef
Naam(Vereist)

Dit artikel is geschreven door: