Kennisbank-item

De Warranty & Indemnity verzekering: een verzekering voor bedrijfsovernames

Een verzekering voor de bedrijfsovername

Het overnemen van een bedrijf gaat hoe dan ook gepaard met risico’s. Zelfs na het uitvoeren van het Due Diligence onderzoek kunnen er zaken overblijven waar de Koper zekerheid zoekt. Om risico’s te beperken is het mogelijk een verzekering af te sluiten. Zo verlaagt u het risico bij het kopen of verkopen van een bedrijf.

Risico’s bij fusies en overnames

Het kan zijn dat op- of aanmerkingen komen over zaken waar de omvang van te voren onbekend is, bijvoorbeeld een fiscaal risico. De Koper kan ook bepaalde zaken benoemen waar de Koper garantie op zou willen, bijvoorbeeld beloftes over groei of waarde behouden. Deze garanties geven na het sluiten van de transactie de Koper recht op compensatie. Deze afspraken kunnen uiteindelijk leiden tot claims vanwege aansprakelijkheden, belastingverplichtingen of rechtszaken. Deze claims zijn ongewenst voor beide partijen en kunnen dan ook voor extra onvoorziene complicaties zorgen.

We kijken met u mee

Warranty & Indemnity verzekering

Om de risico’s te beperken en een duurzame transactie tot stand te brengen bestaan er verzekeringen. Deze ‘Warranty and indemnity (W&I) verzekeringen kunnen worden afgesloten door zowel de Koper als de Verkoper. Het geeft de verkopende partij de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen eventuele claims die hij kan ontvangen na het afsluiten van de transactie. Aan de andere kant geeft de W&I verzekering de Koper dekking tegen een eventuele inbreuk op gemaakte garanties. Het zorgt dus voor extra comfort, iets waar juist in onzekere tijden extra naar wordt verlangd.

Voordeel voor beide partijen

Bij Florijnz is een transactie pas echt verzilverd als zowel de koper als verkoper hun beoogde resultaat behalen en ook na de transactie een goed gevoel hebben. De W&I verzekering is dan ook in het voordeel van beide partijen. De verkoper kan zich zo verzekeren van een ‘schone uitstap’, zonder dat hij of zij nog geld beschikbaar moet houden voor bepaalde garanties. Terwijl de koper verzekerd is voor onverwachte risico’s die niet volledig naar voren kwamen in het boekenonderzoek, maar wel tot claims kunnen leiden. De premie voor de verzekering kan worden betaald door beide partijen, afhankelijk van de gemaakte afspraken en risico’s.

Kortom, een W&I verzekering geeft meer financiële zekerheid. Voor zowel grote als kleine transacties is het lonend om de mogelijkheden van een W&I verzekering onder de loep te nemen. Florijnz helpt u hier graag bij. Het is belangrijk dat de passie die is verzilverd, ook blijft verzilverd.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Dit artikel is geschreven door: