Kennisbank-item

5 tips om vlekkeloos door het financiële boekenonderzoek heen te komen

Het spannendste moment van de overname

In het verkoopproces komt er een moment dat de toekomstige koper letterlijk alles uit de kast kan trekken: het boekenonderzoek. Dit is voor veel ondernemers altijd een spannend moment. De Koper geeft van te voren aan welke onderzoeksgebieden hij belangrijk vindt. Het financiële onderzoek is vaak het belangrijkste onderdeel. Wij zetten een paar tips op een rij hoe u vlekkeloos door het financiële boekenonderzoek – ook wel bekend als financial due diligence – heen komt.

Zorg ervoor dat de financiële verslaglegging volgens de officiële verslagleggingsregels is opgesteld

Wanneer de verslaglegging met de juiste, volledige en tijdige verslaglegging van de accountant is opgesteld, komt dit het boekenonderzoek zeker ten goede. Dit maakt de beoordeling transparant en voorkomt eventuele op- of aanmerkingen die kunnen leiden tot het verlagen van de verkoopprijs. Zorg er daarom voor dat uw tijd reserveert bij uw accountant zodat hij snel en volledig de jaarstukken kan opmaken na afloop van het boekjaar.

Zorg voor maandelijkse rapportage cijfers

Maandelijkse rapportage cijfers zorgen voor actuele stuurinformatie. Wanneer er te veel tijd zit tussen de verschillende ijkpunten, zorgt dit voor minder grip op de situatie. Tijdig inzicht zorgt ervoor dat u sneller kunt ingrijpen, wat weer zorgt voor een beter passende beslissing. Vooral financiële investeerders willen vaak alleen investeren als het bedrijf haar -financiële- managementrapportages op orde heeft.

Waak ervoor dat uw prognoses alle essentiële beslissingen bevatten

De koopsom wordt vaak geheel of gedeeltelijk gebaseerd op basis van prognoses. Deze prognoses zijn weer gebaseerd op bepaalde uitgangspunten. Het is raadzaam te controleren of alle bedrijfsactiviteiten en plannen zijn opgenomen in deze uitgangspunten, en vanaf de correcte ingangsdatum. Wanneer een strategische actie vroeger of later dan gepland wordt uitgevoerd, kan dit significante impact hebben op de prognoses en kan dit tijdig met de Koper worden geadresseerd.

Blijf bewust van de afhankelijkheid van klanten

De afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten verhoogt het financiële risico voor de toekomstige koper. Wanneer de omzet wijd verspreid is over verschillende klanten, wordt dit risico geëlimineerd. Wanneer er een grote afhankelijkheid is van een klein aantal klanten is het verstandig dat de afhankelijkheid wordt gemitigeerd door bijvoorbeeld de afspraak vast te leggen voor meerdere jaren.

Houd rekening met de impact van open posten

Een financiële administratie blijft altijd in beweging. Er wordt met enige regelmaat een momentopname gemaakt. Echter kan het zijn dat de momentopname uit het verleden op een later moment in uw voor- of nadeel kan werken. Posten zoals ‘nog te factureren omzet’ of ‘netto werkkapitaal’ kunnen tijdens het boekenonderzoek voor een positieve of negatieve wending zorgen. Dit veranderende beeld kan impact op bepaling van de koopprijs. Ook hier is het door goed vooronderzoek mogelijk om verrassingen tijdens het boekenonderzoek te voorkomen.

Het blijft een spannende periode: het boekenonderzoek. 

Delen op: LinkedIn E-Mail

Dit artikel is geschreven door: