Kennisbank-item

8 zaken die van belang zijn bij elke fusie of overname

Het verkopen van uw onderneming is een tijdsintensief en stressvol proces. Om het proces te versoepelen is een goede voorbereiding essentieel.  In deze blog leest u welke zaken van belang zijn en hoe u de slagingskans van uw transactie vergroot.

  1. Zorg voor een deskundige financieel adviseur

Bij het verkopen van uw onderneming is het verstandig om gebruik te maken van de toegevoegde waarde van een financieel adviseur. Voor ondernemingen die zelf geen corporate finance afdeling of weinig ervaring hebben met het fusie en overnameproces is een goede adviseur van groot belang. Zo zal een adviseur ondersteuning bieden bij de vele uitdagingen binnen het verkoopproces.

  1. Laat de geïnteresseerde een NDA ondertekenen

Het verkopende bedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van een volledige Non-Disclosure Agreement (NDA). Een NDA is een geheimhoudingsovereenkomst die aan het begin van het proces ondertekend wordt door een geïnteresseerde partij. De geheimhoudingverklaring zorgt ervoor dat de verkoper vertrouwelijk informatie uit kan wisselen met geïnteresseerde partijen, zonder dat deze met anderen gedeeld mag worden. Door het ondertekenen van een NDA geven deze partijen aan dat zij de desbetreffende informatie niet zullen doorspelen naar derden of gebruiken voor eigen doeleinden. Een NDA zal in de meeste gevallen opgesteld worden door uw adviseur.

  1. Organiseer juridische ondersteuning

In elk fusie of overnameproces worden belangrijke juridische stappen ondernomen. Het is belangrijk dat al deze stappen en de daarbij horende afspraken goed worden vastgelegd en waterdicht zijn. Het netwerk van Florijnz kan u helpen bij het vinden van de juiste jurist.

  1. Stel een Letter of Intent (LOI) op

De Letter of Intent komt voor in vrijwel elk fusie of overnameproces. De koper wil door deze LOI te ondertekenen zijn intenties bevestigen en zijn positie versterken. Door het tekenen van een LOI verkrijgt hij exclusiviteit voor een door beide partijen vastgestelde periode. Duidelijke afspraken en een goede formulering zijn noodzakelijk. Een goede LOI is transparant en neutraal geschreven en is dan ook in het voordeel van beide partijen.

  1. Blijf doortastend in het onderhandelingsproces

De onderhandelingsfase is een spannende en doorslaggevende fase bij het verkopen van uw onderneming. Grote ondernemingen hebben vaak een eigen M&A afdeling om de onderhandelingen over bijvoorbeeld de prijs en voorwaarden te voeren. In andere gevallen is het verstandig om de onderhandelingen over te laten aan uw corporate finance adviseur. Deze heeft de kennis en expertise om uw belangen op een professionele manier te vertegenwoordigen.

  1. Houd rekening met garanties en vrijwaringen

Het afspreken van de juiste deal voorwaarden zijn cruciaal voor een duurzame transactie. Vaak zullen er voor het closen van de deal bepaalde garanties en vrijwaringen worden afgesproken. Deze garanties en vrijwaringen zijn een middel om de risico’s bij een bedrijfsovername in redelijkheid en billijkheid te verdelen over de koper en de verkoper. Een zorgvuldige vastlegging in de koopovereenkomst helpt om de positie van verkoper of koper te verbeteren.

  1. Bereid goed voor op het boekenonderzoek

Als de verkoop in een verder gevorderd stadium raakt, zal de kopende partij een boekenonderzoek verrichten. In dit onderzoek controleert de koper de juistheid van de door de verkoper gepresenteerde informatie. Hierbij wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de financiële boekhouding, maar ook de juridische en fiscale zaken worden onderzocht. Het is belangrijk om er als verkoper voor te zorgen dat informatie overzichtelijk en compleet inzichtelijk wordt gemaakt voor de koper. Een goede voorbereiding zal ervoor zorgen dat het boekenonderzoek snel en efficiënt verloopt.

  1. Zorg dat uw organisatie blijft presteren

Het overnameproces is een intensief en emotioneel proces dat veel inspanning vergt. Echter is het belangrijk dat dit geen invloed heeft op de prestaties van uw onderneming op dat moment. Slechtere prestaties op het moment van de deal kunnen een doorslaggevende invloed hebben op de prijs of de gehele uitkomst van de deal. Een koper zal nauwlettend toezien op de financiële prestaties van de onderneming tijdens het overnameproces. Sterke prestaties op het moment van onderhandelen, zullen ervoor dat de passies van beide partijen optimaal verzilverd worden.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Connect with us

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)