Kennisbank-item

Een LOI – wat is dat?

Het uitspreken van de intentie voor een overname

Voorafgaand aan een bedrijfsovername of gezamenlijke samenwerking wordt er vaak gebruik gemaakt van een Letter Of Intent (LOI). Deze intentieverklaring is een belangrijk document voor een succesvolle overname. In dit document wordt door de ene partij toegezegd om zaken te doen met een andere partij. Het document wordt vaak opgesteld om de grote lijnen van een deal uit te werken, voordat er wordt over gegaan naar de details. Het geeft de mogelijkheid om een aantal essentiële afspraken te maken, zodat beide partijen hun beoogde doel kunnen realiseren.

Een getekende LOI zorgt voor exclusiviteit en geeft een kopende partij dus extra zekerheid. De verkoper bindt zich met het tekenen van een LOI direct aan de beoogde koper en mag alleen nog maar met hem of haar onderhandelen. Een sterk gevoel van vertrouwen is hierbij een vereiste, aangezien een verkoper natuurlijk pas bereid is om met één partij verder te gaan, als hij of zij zeker weet dat deze partij de grootste slagingskans heeft.

De inhoud van een LOI kan sterk verschillen per transactie.

De inhoud van een LOI  kan sterk verschillen en is afhankelijk van het beoogde doel van de transactie. Wel zijn er een aantal zaken die vaak terugkomen in een LOI. Denk hierbij aan de vorm van de transactie, een geheimhoudingsverklaring en een tijdsplanning inclusief vervolgstappen.

Daarnaast, kan een LOI zowel bindend als niet bindend zijn. Dit zal blijken uit de wijze waarop de intentieverklaring is geschreven. Een koper heeft er vaak baat bij dat de dat de LOI niet-bindend is zodat hij op een later moment nog altijd uit de onderhandelingen kan stappen. Aan de andere kant, wil de verkoper juist dat de koper zich zo veel mogelijk committeert.

De LOI is naast het informatie memorandum en de Non-Binding Offer een belangrijk document in het overnameproces. Duidelijke afspraken en een goede formulering zijn noodzakelijk. Een goede LOI is transparant en neutraal geschreven en is dan ook in het voordeel van beide partijen. Het is daarom belangrijk om een LOI zorgvuldig op te stellen. Wanneer een LOI wordt opgesteld in samenwerking met een adviseur, kan de adviseur waken dat al uw belangen worden vertegenwoordigd in de start van dit intensieve proces.

Deze adviseur zou Florijnz kunnen zijn. Er zijn “verkoop-vriendelijke” LOI’s en “Koper-vriendelijke LOI’s”. Vanzelfspreken bepalen wij onze positie op basis van de partij die we vertegenwoordigen. Tegelijkertijd is onze inzet altijd gericht op een duurzame transactie: een overeenkomst waar beide partijen ook na de transactie met een goed gevoel op terug kijken. Een transactie is pas succesvol als naast prijs ook de vele andere zaken goed zijn geregeld.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Dit artikel is geschreven door: