Kennisbank-item

Emoties bij de verkoop van uw bedrijf

U hebt jarenlang gebouwd aan een bedrijf, een merk, een reputatie. Het is niet makkelijk om hier afstand van te doen. Weet dat dit volkomen normaal is en u niet de enige bent. Maar de wens het bedrijf te verlaten komt ergens vandaan. Welllicht hebt u een nieuwe passie gevonden of wenst u simpelweg te pensioneren en meer tijd te besteden aan hobby’s en familie. Welke reden dan ook, aanblijven wanneer u liever vertrekt is voor niemand voordelig. Het is niet eerlijk naar uw personeel, uw klanten, maar vooral niet eerlijk naar uzelf.

U hebt besloten om uw bedrijf te verkopen

De keuze om uw bedrijf te verkopen is op zichzelf al een grote stap. Waarschijnlijk heeft u allerlei opties overwogen: het bedrijf overdoen naar (een van de) kinderen, een externe directie aanstellen en ‘alleen’ nog aandeelhouder blijven, of wellicht een management buy-out als er al een management team zit. Het denkproces dat voorafgaat aan de keuze tot verkoop kan al de nodige emoties teweegbrengen.

Hoe gaat het verkooptraject in zijn werk?

Als de keuze is gemaakt, moet u een geschikte corporate finance adviseur vinden. Dit is ook, buiten een ‘hard’ element zoals tarifering, locatie en netwerk, grotendeels een gevoelskwestie. Een verkooptraject neemt in onze ervaring gemiddeld 6 tot 9 maanden in beslag en die periode is erg intensief, vooral tegen het einde. Het is dus van groot belang dat er een klik is tussen u en de adviseur. De werk- en onderhandelingsstijl van u en de adviseur moet goed op elkaar aansluiten. Zo blijft de samenwerking goed, ook als het lastig wordt. En ja, dat wordt het altijd gedurende het proces.

Fases in het verkooptraject

Een verkooptraject kent redelijk vastomlijnde fasen, die elk een eigen dynamiek kennen. De voorbereidingsfase (1) is voor de klant relatief tijdrovend. Er moet in korte tijd veel informatie boven water moet komen om een degelijk informatie memorandum te maken. De marktfase (2) is in elk traject spannend omdat moet blijken hoeveel interesse er is in uw onderneming. Als er eenmaal een geschikte koper is gevonden, starten de eerste onderhandelingen (3) die leiden tot een overeenstemming op hoofdlijnen zoals vastgelegd in de intentieverklaring. Dit is een belangrijke fase waarin de grote lijnen worden uitgezet voor de rest van het traject.

De due diligence fase (4) is voor alle betrokkenen een intensief traject. De koper en haar adviseurs willen in een korte tijd een zeer gedetailleerd beeld van de onderneming krijgen. Verkopers ervaren dit vaak als overweldigend, voornamelijk door de hoeveelheid vragen en opgevraagde informatie. Deze fase ervaren de meeste ondernemers als tijdrovend en soms ook frustrerend. 

Het is in deze fase een samenspel van koper, verkoper en adviseur om de neuzen dezelfde kant op te houden.  Uiteindelijk zal samen naar de finish toe gewerkt moeten worden. De behoefte van koper om alle details boven water te krijgen, kan door u worden geïnterpreteerd als achterdocht of een manier om de prijs of randvoorwaarden te wijzigen. Of dit nu wel of niet terecht is, is het aan de corporate finance adviseur de belangrijke rol hierin balans te vinden. Een balans tussen enerzijds de plicht om informatie te verschaffen aan de koper en anderzijds de tijdslijnen, en de sfeer, van de transactie te bewaken.

Afronding

Na de intensieve periode van due diligence volgt de contractenfase (5). Hierbij worden de vooraf overeengekomen hoofdlijnen en dedue diligence bevindingen verder in detail uitgewerkt met behulp van advocaten. Na de nodige onderlinge frustraties, voelt het tekenen van de contracten bij de notaris als licht aan het einde van de tunnel. Na een intensieve periode is het tijd om adem te halen en te genieten van het resultaat.

Iedere corporate finance adviseur bij Florijnz heeft bovengemiddeld veel oog voor alle emoties die komen kijken bij het verkopen van uw bedrijf. Heeft u de verkoop van uw onderneming al enige tijd in het achterhoofd? Voelt u zich vrij contact op te nemen en vrijblijvend naar de mogelijkheden te informeren.

Delen op: LinkedIn E-Mail

Dit artikel is geschreven door: