Medewerkers participatieregeling

Wilt u uw mensen mee laten profiteren van de winst of toekomstige groei van uw bedrijf? Belangrijke medewerkers binden? Is de waarde van uw onderneming door Corona verminderd, of wilt u samen met het personeel het bedrijf uit de crisis helpen? In die gevallen is het opzetten van een participatieregeling voor uw medewerkers een goede optie. De wijze waarop dit plaatsvindt is via het oprichten van een zogeheten stichting administratiekantoor, kortweg STAK.

Team overlegt
Team Florijnz

Aandelen voor uw medewerkers

In de STAK worden aandelen gecertificeerd. De stemrechten en economische rechten van de aandelen worden opgesplitst. De stemrechten worden neergelegd bij het te kiezen bestuur (meestal de grootaandeelhouder(s)) en de aandelen behouden alleen de economische (winst) rechten. Zo wordt een STAK vaak opgericht om werknemers mee te laten profiteren in de winstgevendheid en groei van de onderneming zonder zeggenschap weg te geven. Daarnaast profiteert de werknemer ook van een waardestijging van de onderneming op een fiscaal vriendelijke wijze, want de opbrengsten vallen bij een belang van minder dan 5% (het aanmerkelijk belang) van de aandelen onbelast in box 3.  

Stappen naar het opzetten van een STAK

1 inventarisatie en doelstelling van het STAK proces

In deze fase inventariseren de adviseurs van Florijnz samen met de onderneming welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. Er worden beslissingen genomen over de hoeveelheid aandelen die ondergebracht dienen te worden in de STAK, de beoogde periode van instappen en de mogelijkheden van financiering voor de medewerkers. Uiteindelijk wordt dit vertaald in een instructiedocument voor de medewerkers en de betrokken adviseurs.

2 bedrijfswaardering van de organisatie

Om de waarde van het bedrijf te bepalen, wordt er een bedrijfswaardering opgesteld. Florijnz is aangesloten bij het Nederlands Instituut Register Valuators. Er zijn door de adviseurs van Florijnz al diverse onafhankelijke bedrijfswaarderingen opgesteld. Deze bedrijfswaardering zal gebruikt worden als basis voor de prijs waarvoor medewerkers kunnen instappen.

3 informatieverstrekking aan stakeholders

Vervolgens breekt een fase aan waarin -samen met andere specialisten- onder regie van Florijnz de nieuwe structuur wordt geïmplementeerd. De verschillende deeltaken betreffen:

Notaris:

 • Wijzigt de statuten;
 • Richt eventuele nieuwe BV op (tussenholding), noodzakelijk bij meerdere werkmaatschappijen;
 • brengt aandelen in van onderliggende vennootschappen;
 • richt STAK op ;
 • Legt administratievoorwaarden vast;
 • Certificeert aandelen;
 • Organiseert de overdracht van certificaten.

Accountant:

 • Maakt eventueel inbrengverklaring
 • Zorgt dat balans per overnamedatum worden geschoond
 • Eventueel overtollige cash wordt uitgekeerd voor transactie

Fiscalist

 • Onderhoudt direct contact met de belastingdienst voor de opgetuigde regeling
 • Controleert de structuur fiscaal

“Eigenlijk is iedere STAK regeling maatwerk”

Hans Minnaar, oprichter Florijnz

Connect with us

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

aanhef
Naam(Vereist)
Stef Kolen
Stef KolenCorporate Finance Adviseur